ساخت کشتیهای چوبی دست ساز(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢٤ | ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

فروش ماکت آماده(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢۳ | ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱٠ | ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱٠ | ٦:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٥/٦ | ٥:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۳ | ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱ | ۸:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢٩ | ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت سازی و آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢٢ | ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای معماری(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٥ | ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢ | ٦:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکتها کاملا دست ساز و بدون لیزر میباشد

همچنین کاملا دست ساز آموزش داده میشود

0936-0624662

محمد صادق ثابت

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۳۱ | ٥:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۳۱ | ۱:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۳۱ | ۱:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت سازی و آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٢٧ | ٢:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٧ | ٦:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت معماری(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٤ | ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی در 6 جلسه

محمد صادق ثابت

09360624662

آموزش تمام دروس معماری

آقای زادقناد

09392099629

ترجمه متون تخصصی

خانم صادق ثابت

09127662272

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱۱ | ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۸ | ٩:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱ | ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.