ساخت ماکت با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ | ۳:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٥ | ٦:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٥ | ٧:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت pvc با عمر طولانی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٥ | ٧:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : شنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٥ | ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت انواع ماکت(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٥ | ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٥ | ۱:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت تاج محل(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : جمعه ۱۳ اسفند ۱۳٩٥ | ٦:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٥ | ٦:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

سنگفرش دیوار با طرح پیشنهادی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٥ | ٥:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت اجرایی با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٥ | ٦:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت اتاق خواب با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٥ | ٧:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت کلات نادری(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٥ | ٧:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای پایان نامه(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٥ | ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت انواع لنج و کشتی تزیینی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : شنبه ٩ بهمن ۱۳٩٥ | ٦:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()