ماکت ویلای سنتی گیلان(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٥ | ٥:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای معماری(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٥ | ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای تمام pvc با عمر بالا(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : جمعه ۱ امرداد ۱۳٩٥ | ۸:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ٦ تیر ۱۳٩٥ | ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

کلاسهای آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥ | ٤:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت معماری با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٥ | ٩:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٥ | ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت معماری و ارسال به شهرستان(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥ | ٩:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت پایان نامه معماری (محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٤ | ٥:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت پروژه ی پارسا سعادت آباد(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٤ | ٥:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت سازی و آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٤ | ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای معماری(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳٩٤ | ٧:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای تزیینی و معماری(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٤ | ٩:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤ | ٢:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای پایان نامه(محمد صادق ثابت) 09360624662تاريخ : دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای پایان نامه معماری(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٤ | ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت انواع ماکت و مدل(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤ | ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٤ | ٦:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤ | ٧:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤ | ٩:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای پایان نامه(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤ | ٦:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای معماری(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤ | ٧:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤ | ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای معماری(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤ | ٧:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤ | ۸:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤ | ٢:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤ | ٧:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤ | ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤ | ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤ | ٦:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای پایان نامه(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤ | ٦:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی در 6 جلسه(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٤ | ۸:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آماده ی برگزاری کلاسهای 

ماکت سازی

در دانشگاههای کشور

محمد صادق ثابت

09360624662

 

 تاريخ : دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤ | ۸:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت انواع ماکت اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤ | ۸:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای پایان نامه(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤ | ۳:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت ویلای ساوا(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤ | ۸:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت با pvc (محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤ | ٧:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ | ۸:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()