قالب وبلاگماکت سازی و آموزش ماکت سازی(ماکت و مدل معماری و صنعتی)
محمدصادق ثابت 09360624662 
پيوندهای روزانه

ماکت آشپزخانه(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٦/۸/٢٢ ] [ ٧:٥٥ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت و مدل(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٦/٥/٩ ] [ ٩:۳۸ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت المان و مدلهای نمایشگاهی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٦/٤/۳۱ ] [ ٩:۳٧ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع مدل(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٦/٤/٢٤ ] [ ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٤/٦/۱٦ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٤/٦/۱٢ ] [ ٢:۳۸ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت اسم و تابلو برجسته(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٤/٦/۳ ] [ ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٤/٥/۳۱ ] [ ٧:٤٧ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکت با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٤/٥/٢٩ ] [ ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای پایان نامه(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٤/٥/٢٦ ] [ ٦:۱٠ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

سفارش و ساخت کشتی چوبی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/۸/۱٩ ] [ ٩:٤٠ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای معماری(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/۸/۱٩ ] [ ۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت ویلایی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/۸/۱٤ ] [ ٤:۱٩ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/۸/۱۱ ] [ ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت شمس العماره(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/۸/٧ ] [ ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت سازی و آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٦/۱٢ ] [ ٩:٠۸ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٦/۸ ] [ ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع مدل(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٦/٧ ] [ ٩:٢۸ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت کشتیهای چوبی دست ساز(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٥/٢٤ ] [ ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

فروش ماکت آماده(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٥/٢۳ ] [ ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٥/۱٠ ] [ ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٥/۱٠ ] [ ٦:٥۱ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٥/٦ ] [ ٥:۳٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٥/۳ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٥/۱ ] [ ۸:٢٩ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٤/٢٩ ] [ ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت سازی و آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/٤/٢٢ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

[ ۱۳٩۳/٤/٢ ] [ ٦:۱٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکتها کاملا دست ساز و بدون لیزر میباشد

همچنین کاملا دست ساز آموزش داده میشود

0936-0624662

محمد صادق ثابت

[ ۱۳٩۳/۳/۳۱ ] [ ٥:۱٧ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/۳/۳۱ ] [ ۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/۳/۳۱ ] [ ۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/۳/۱٧ ] [ ٦:٥٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت معماری(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۳/۳/۱٤ ] [ ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی در 6 جلسه

محمد صادق ثابت

09360624662

آموزش تمام دروس معماری

آقای زادقناد

09392099629

ترجمه متون تخصصی

خانم صادق ثابت

09127662272

[ ۱۳٩۳/۳/۱۱ ] [ ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٥ ] [ ٩:٤۱ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت کشتی های تزیینی ارزان با کیفیت بالا(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٥ ] [ ٢:٥٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱۳ ] [ ٩:٠٤ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱۱/٢٩ ] [ ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

فروش ماکت با میز و نقشه(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱۱/٢٤ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت کلاه جهت مجالس(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱۱/٢۳ ] [ ۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای اجرایی و دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٩ ] [ ۱:۱٧ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ ] [ ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکت پایان نامه(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکت با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ ] [ ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

maquette making architecture(mohammad sadegh sabet)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱۱/٩ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی و پایان نامه(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱۱/٦ ] [ ۳:٠۳ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکتهای تزیینی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱٠/۸ ] [ ٩:٤٢ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

maquette making architecture(mohammad sadegh sabet)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱٠/٦ ] [ ٢:۱٧ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی در 6 جلسه

محمد صادق ثابت

09360624662

[ ۱۳٩٢/٩/۱۸ ] [ ٧:٢٤ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٩/۱٠ ] [ ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکت دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٩/۱ ] [ ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۸/٢٩ ] [ ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکت دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۸/۱٤ ] [ ٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

فروش ماکت آماده با میز و نقشه(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۸/٧ ] [ ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

دانشجویان محترم

حداقل 5 روز قبل از تحویل پروژه

نسبت به سفارش ماکت خود اقدام فرمایید

(محمد صادق ثابت)

09360624662

[ ۱۳٩٢/۸/٧ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

کشتی چوبی و ماکتهای تزیینی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۸/٧ ] [ ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۸/٦ ] [ ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی در 6 جلسه(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۸/٦ ] [ ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکت با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٧/٢٩ ] [ ۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٧/۱٥ ] [ ٢:٢٤ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٧/۱٠ ] [ ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٧/۱٠ ] [ ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت آلاچیق و درخت(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٦/٢۳ ] [ ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت سازی و آموزش(محمد صادق ثابت) 09360624662

[ ۱۳٩٢/٦/۱۳ ] [ ٥:۱٠ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت سازی دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٥/۱ ] [ ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٥/۱ ] [ ٤:٠٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

maquette making architegture(mohammad sadegh sabet) 09360624662

[ ۱۳٩٢/٤/۱٠ ] [ ٥:۱٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٤/۳ ] [ ٦:۳۱ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۳/٢۱ ] [ ٢:۳٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای معماری(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۳/۱۳ ] [ ٢:٠٩ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۳/۱۱ ] [ ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ماکت دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۳/۱۱ ] [ ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۳/٩ ] [ ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

maquette making architecture project(mohammad sadegh sabet)  09360624662

[ ۱۳٩٢/۳/۸ ] [ ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۳/٧ ] [ ٤:٤٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکت دانشجویان (محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۳/٥ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای معماری(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۳/٢ ] [ ۱:٠٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی در 6 جلسه(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٢/۳٠ ] [ ٩:٥٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٢/٢٦ ] [ ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش دروس معماری

توسط استاد دانشگاه

علیرضا زادقناد

09360210539

[ ۱۳٩٢/٢/٢٥ ] [ ٩:٤۳ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع مدل و ماکت(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٢/٢٤ ] [ ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت تابلوهای تزیینی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٢/٢٠ ] [ ٩:٥٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٢/٢٠ ] [ ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت و مدل (محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٢/۱٦ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش معماری

تدریس خصوصی کلیه ی دروس معماری

توسط استاد دانشگاه

آقای زادقناد

09360210539

 

[ ۱۳٩٢/٢/۱۱ ] [ ٧:٢۱ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/٢/٥ ] [ ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت مدل در ابعاد مختلف(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱/٢٩ ] [ ٩:٢٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱/۱٤ ] [ ٥:۱٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱/۱٤ ] [ ٤:٥٤ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی در 6 جلسه

محمد صادق ثابت

09360624662

[ ۱۳٩٢/۱/۱۱ ] [ ٧:٢۳ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩٢/۱/۳ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

سال نو مبارک 

با شروع سال جدید وبلاگ من 1 ساله شد

[ ۱۳٩۱/۱٢/۳٠ ] [ ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت با نور پردازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی در 10 جلسه در منزل شما

09360624662

با کمترین ابزار و وسایل ممکن

(محمد صادق ثابت)

[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ ] [ ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت انواع ماکت با نور پردازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ ] [ ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ ] [ ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ ] [ ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

ساخت ماکت دانشجویان(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ ] [ ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662

[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ ] [ ٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

ساخت ماکتهای اجرایی. مفهومی. صنعتی. پایان نامه و دانشجویی.آموزش ماکت سازی در 10 جلسه ساخت ماکت انواع اتومبیل و ماشینهای تخصصی ساخت ماکتهای تزیینی و تابلوهای حروف برجسته و کشتیهای چوبی و pvc (محمد صادق ثابت) 09360624662 mohammad_maquette@yahoo.com آموزش کلیه دروس معماری توسط استاد دانشگاه
صفحات اختصاصی
Archive
RSS Feed