ساخت تابلوهای برجسته (محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٦ | ٧:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

سنگفرش دیوار با طرح پیشنهادی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٥ | ٥:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت ضریح امام حسین(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٥ | ٩:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت مدل و ماشینهای صنعتی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٥ | ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

طراحی و ساخت کشتی های چوبی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٥ | ٦:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت و مدلهای نمایشگاهی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت معماری با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٥ | ٩:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت پایان نامه معماری(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٥ | ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت انواع کشتی چوبی تزیینی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥ | ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤ | ٦:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت انواع ماکت و مدل(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤ | ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤ | ٧:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤ | ٩:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت کشتی و لنج چوبی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤ | ٧:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤ | ۸:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکتهای اجرایی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤ | ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤ | ٢:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت اسم و تابلو برجسته(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤ | ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤ | ٧:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت با نورپردازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤ | ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای پایان نامه(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤ | ٦:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی در 6 جلسه(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٤ | ۸:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ماکت ویلای ساوا(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤ | ۸:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

طراحی و ساخت کشتیهای چوبی تزیینی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤ | ٧:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکت با pvc (محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤ | ٧:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ | ۸:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

آموزش ماکت سازی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ | ٩:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()

ساخت ماکتهای دانشجویی(محمد صادق ثابت)09360624662تاريخ : دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ | ۸:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق ثابت(mohammad sadegh sabet) | نظرات ()